Turistička agencija Pera-Turs iz Zaječara osnovana je 11.08.1998. godine. Agencija je član  grupacije za dečiji i omladinski turizam i asocijacije YUTA-e sa licencom Ministarstva turizma OTP 15/2016 za obavljanje poslova organizatora turističkih putovanja.Glavna delatnost agencije je đački turizam u zemlji i inostranstvu. Agencija je od osnivanja pa do danas specijalozavana za organizaciju nastave u pririodi, školskih domaćih i inostranih ekskurzija, zimovanja i letovanja dece. Godišnje usluge agencije koristi preko 12.000 zadovoljnih školaraca. Pored đačkog turizma agencija vrši: organizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu, prodaju avio karata, prodaju putnog zdravstvenog osiguranja, rezervaciju hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu,prodaju letnjih i zimskih aranžmana u ulozi posrednika putovanja. Agencija radi kao porodična firma sa ciljem da opravda poverenje svojih klijenata u godinama koje dolaze.

Specijalna putovanja

Saznajte više o našim specijalnim putovanjima.